Obsah

Místní skupina Českého červeného kříže

Místní skupina Českého červeného kříže ve Křenku patří k Oblastnímu spolku Mělník + Praha-východ. 
V současné době má celkem 50 členů, z toho 3 muže. Členky místní skupiny zajišťují zdravotní první pomoc na pořádání různých sportovních akcích a zapojují se do pořádání kulturních akcí. Mimo jiné pořádají Dětský karneval a Mikulášskou nadílku pro děti, v létě jednodenní výlet pro rodiče s dětmi, pro dospělé zájezdy do pražských divadel a podzimní zájezd do Polska.
Předsedou spolku - Hana Černá, místopředsedkyní – Libuše Holečková, jednatelka – Soňa Černá, pokladník – Eva Klášterková, kulturní ref. – Bohumila Klášterková, revizoři – Hana Pelcová a Zdeňka Nováková. 

Výroční valná hromada MS ČČK
V sobotu 28.2.2009 zhodnotili svoji činnost za minulý rok 2008 členky místní skupiny Českého červeného kříže. Výroční valné hromady se zúčastnili také starosta obce a zástupce místních spolků Baráčníků a Sboru dobrovolných hasičů.

MS ČČKMS ČČKMS ČČKMS ČČK