Obsah

Dětská mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka pro děti - 2008

V neděli 7. prosince od 14 hodin pořádala v Obecní hospodě 
místní skupina Českého červeného kříže „Dětskou mikulášskou nadílku“.