Obsah

Zastupitelstvo obce

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

Starosta obce: Jaroslav Novák

Místostarosta: Jiří Novák

Hospodářka obce: Eva Klášterková

Kronikář obce: František Holeček

Členové zastupitelstva:

Jaroslav Římal

Marek Černý

Vlastimil Klášterka

Lubomír Černý

 

Komise a výbory obce

Výbor kontrolní:

předseda:  Jaroslav Římal

člen:  Irena Přibylová, Mgr. Eva Macková

Výbor finanční:

předseda: Marek Černý

členové: Vlastimil Klášterka, Lubomír Černý