Obsah

Zastupitelstvo obce

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

Starosta obce:                             Jaroslav Novák

Místostarosta:                              Ing. Tomáš Machka

 

Hospodářka obce: Eva Klášterková

Kronikář obce: František Holeček

  

Výbory obce:

Výbor kontrolní:

předseda:      Jaroslav Římal

člen:               Jiří Novák

Výbor finanční:

předseda:       Michal Šimonek

členové:          Bc. Lucie Pelcová

                        Vlastimil Klášterka