Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Křenek

SDHSDHSDHSDH

Svou činnost provozuje SDH nepřetržitě po celou dobu své existence. V současné době má 80 členů. Starostou hasičů je Jaroslav Novák, místostarostou Michal Janoušek, velitelem sboru je Aleš Pelc a čestným velitelem sboru je Miloslav Šimonek. Hasiči nejen, že mají ze svých řad zásahovou jednotku, ale plní si i svou funkci společenskou. Pořádají různé taneční zábavy, sportovní akce, přispívají na akce pro děti, zajišťují bezpečný průběh pálení čarodějnic, pořádají různé zájezdy a v poslední době zdárně representují naší obec na soutěžích v požárním útoku. 
Sbor také  založili i své první ženské družstvo, které stejně jako družstvo mužů,  získává přední umístění. 

Hasiči vlastní i starou funkční stříkačku taženou koňmi, se kterou se zúčastňují různých akcí a předvádějí v dobových uniformách historický zásah při požáru.

SDHSDHSDHSDH

Takto se hasiči předvedli v dobových uniformách při srazu rodáků v roce 2005.