Obsah

Nakládání s odpady

ekonomaveczlogo-asekol

Svoz veškerého odpadu v obci provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, provozovna Benátky nad Jizerou

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - DO JAKÉHO KONTEJNERU JAKÝ ODPAD PATŘÍ

plastypapírsklotetrapac

Svoz tuhého komunálního odpadu v obci je prováděn jednou za týden  každé pondělí

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně dle OZV obce Křenek  č. 2/2021:

  • pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč,

  • pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba také 800,-Kč  

Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny před budovou požární zbrojnice.

  • Plast je odvážen jednou za týden ve čtvrtek

  • Sklo je odváženo  1x za měsíc

  • Papír je odvážen 1x za týden, v úterý
    V případě potřeby je četnost svozu navýšena po telefonní dohodě obce s odvozovou firmou

  • Nápojový karton je odvážen 1x zs měsíc

Ve dvoře OÚ je umístěna označená nádoba na sběr použitého rostlinného oleje z domácností.

V interiéru budovy obecního úřadu je umístěn E-box pro sběr drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače ...). Dále je zde možno odevzdat vyřazené náplně do tiskáren.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je organizován v podzimních měsicích vždy po dohodě s firmou odpadového hospodářství. Občané jsou včas informováni rozhlasem, letákem a informací  na veřejné vývěsce a na www stránkách obce Křenek.

Ve dvoře Obecní hospody je sběr elektrospotřebičů.  Odevzdání po dohodě na OÚ.

Obec má uzavřenou smlouvu s firmou  EKO-KOM, a.s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, a s firmou ASEKOL, s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu.

Ve dvoře Obecní hospody je sběr elektrospotřebičů.  Odevzdání po dohodě na OÚ.

 

sběr

Tříděný sběr odpadu

sběr odpadu

Nebezpečné odpady v domácnosti

sběrný dvůr