Obsah

Nakládání s odpady

ekonomaveczlogo-asekol

Svoz veškerého odpadu v obci provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, provozovna Benátky nad Jizerou

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - DO JAKÉHO KONTEJNERU JAKÝ ODPAD PATŘÍ

plastypapírsklotetrapac

Svoz tuhého komunálního odpadu v obci je prováděn jednou za týden  každý čtvrtek

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně dle OZV  č. 1/2007:

  • pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 500,-Kč,

  • pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba také 500,-Kč  

Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny před budovou požární zbrojnice.

  • Plast je odvážen v letních měsících jednou za týden, v zimních měsících jednou za 14 dní a to v pátek.

  • Sklo je odváženo 6x ročně,

  • papír 4x ročně.
    V případě potřeby je četnost svozu navýšena po telefonní dohodě obce s odvozovou firmou


 

V interiéru budovy obecního úřadu je umístěn E-box pro sběr drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače ...)

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je organizován v podzimních měsicích vždy po dohodě s firmou odpadového hospodářství. Občané jsou včas informováni rozhlasem, letákem a informací  na veřejné vývěsce.

Za odvoz odpadu v roce 2008 zaplatila obec cca 130.000,-Kč

Obec má uzavřenou smlouvu s firmou  EKO-KOM, a.s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, a s firmou ASEKOL, s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu.

 

sběr

Tříděný sběr odpadu

sběr odpadu

Nebezpečné odpady v domácnosti

sběrný dvůr