Obsah

Inzerát - pracovník - péče o veřejnou zeleň

Informace - První Labská

Otevírací doba Pošta Dřísy 18.-22.3.2019

CZECH POINTlogo

Obecní úřad Křenek v rámci programu Czech point nabízí:

  • výpis z katastru nemovitostí

  • výpis z obchodního rejstříku

  • výpis ze živnostenského rejstříku

  • výpis z rejstříku trestů

  • výpis z bodového hodnocení osoby

  • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Křenek bylo vybaveno z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje

IOPeu

 

logo

ČP DŘÍSY - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Změna úředních hodin s platností od 1.8.2012:
Pondělí, středa         8,00 - 11,00 a 14,00 - 17,00
Úterý, čtvrtek, pátek 8,00 - 11,00 a 14,00 - 16,30

Oznámení zde ke stažení.pdf (305.33 kB)

 

Kam na úřad? - zde ke stažení.pdf (929.41 kB)

 

Důležité kontakty

Kontakty

 

Další informace -  Občan na úřadě:

Řešení životních situací:
Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  – www.mpsv.cz

 

TRVALÝ POBYT V OBCI

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na obecním úřadě. Potřebujete k němu tyto dokumenty: 
• platný občanský průkaz 
• pokud bydlíte ve vlastní nemovitosti, doklad o jejím vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce) 
• pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování) 
• souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas. 
Poté vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč. 

Bližší informace vám poskytne: 
• OÚ Křenek
 

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO 

Rozhodnutí o jeho přidělení vydává obecní úřad na základě předložení kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí jeho právní moci nebo na základě kolaudačního souhlasu.

Bližší informace vám poskytne: 
• OÚ Křenek