Obsah

Děti ze Křenku byli společně se skorkovskými dětmi

Děti ze Křenku byli společně se skorkovskými dětmi od 2.7. do 14 7. 2017
již na desátém letním táboře v Krkonoších v Dolním Dvoře.