Obsah

Zastupitelstvo obce

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

Starosta obce: Jaroslav Novák

Místostarosta: Irena Přibylová

Hospodářka obce: Eva Klášterková

Kronikář obce: František Holeček

Členové zastupitelstva:
Jaroslav Římal
Mgr. Eva Macková 
Marek Černý
Luboš Stojec
David Linda

Komise a výbory obce

Výbor kontrolní:

předseda:  Jaroslav Římal

člen:  David Linda, Michal Šimonek

Výbor finanční:

předseda: Mgr. Eva Macková

členové: 
Marek Černý, Luboš Stojec