Navigace

Obsah

Projekt „Novostavba mateřské školy Křenek

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu je novostavba mateřské školy se 22 místy v obci Křenek. Objekt školky bude dále vybaven odpovídajícím vybavením. Tím dojde k zajištění kapacit pro předškolní vzdělávání v území.

Cílem projektu je formou novostavby budovy mateřské školy a jejího vybavení vznik nové MŠ s kapacitou 22 míst. V současné době se v místě realizace projektu žádná mateřská škola nenachází a obec tak nemůže realizovat předškolní předávání ve svém území a musí zajišťovat umístění dětí do MŠ jiných obcí. Hlavním cílem projektu je tak zajištění předškolního vzdělávání ve smyslu dostatečné kvality a kapacity na svém území. Dílčími cíli projektu je pak zvýšení služeb občanské vybavenosti, rozvoj obce či pomoc okolním obcím, kterým bude kapacita MŠ též nabídnuta, pokud ji žadatel nenaplní sám.

Výsledkem projektu tak bude zajištění kapacity pro předškolní vzdělávání díky vzniku mateřské školy. Dojde též k rozvoji služeb v obci a podpora rodičů při vracení se na trh práce. Dojde též k řešení dlouhodobého problému neexistence relevantních kapacit v území.

Důsledkem realizace projektu bude dostatečná kapacita pro předškolní vzdělávání v území, neboť vznikne mateřská škola se 22 místy.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).