Navigace

Obsah

Nakládání s odpady

ekonomaveczlogo-asekol

Svoz veškerého odpadu v obci provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, provozovna Benátky nad Jizerou

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - DO JAKÉHO KONTEJNERU JAKÝ ODPAD PATŘÍ

plastypapírsklotetrapac

Svoz tuhého komunálního odpadu v obci je prováděn jednou za týden  každé pondělí

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně dle OZV obce Křenek  č. 2/2021:

Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny před budovou požární zbrojnice.

Ve dvoře OÚ je umístěna označená nádoba na sběr použitého rostlinného oleje z domácností.

V interiéru budovy obecního úřadu je umístěn E-box pro sběr drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače ...). Dále je zde možno odevzdat vyřazené náplně do tiskáren.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je organizován v podzimních měsicích vždy po dohodě s firmou odpadového hospodářství. Občané jsou včas informováni rozhlasem, letákem a informací  na veřejné vývěsce a na www stránkách obce Křenek.

Ve dvoře Obecní hospody je sběr elektrospotřebičů.  Odevzdání po dohodě na OÚ.

Obec má uzavřenou smlouvu s firmou  EKO-KOM, a.s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, a s firmou ASEKOL, s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu.

Ve dvoře Obecní hospody je sběr elektrospotřebičů.  Odevzdání po dohodě na OÚ.

 

 

sběr

Tříděný sběr odpadu

sběr odpadu

Nebezpečné odpady v domácnosti

sběrný dvůr

 

SBĚRNÝ DVŮR PRO OBČANY OBCE KŘENEK

Vážení spoluobčané, po dohodě s městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se nám podařilo zpřístupnit sběrný dvůr ve Staré Boleslavi i pro občany obce Křenek.

Co to pro nás znamená?

Nyní můžeme my, obyvatelé s trvalým bydlištěm ve Křenku, po předložení občanského průkazu, bezplatně odložit odpad na sběrném dvoře ve Staré Boleslavi. Platí pouze pro FYZICKÉ OSOBY, nikoliv pro podnikatelské subjekty. Odložit zde můžete vše, co již nelze vytřídit u nás v obci jako velkoobjemový odpad: nábytek, koberce atd, pneumatiky od osobních aut (omezeně), nebezpečné odpady, větší tabule skla, větší kusy plastu, stavební suť (omezeně!), papír a lepenka.

Například na bioodpad máme v obci kontejner (u hřiště).

Elektroodpad můžete také odkládat u nás v obci.

V případě dotazů nebo pokud si nebudete jistí co a jak, se na nás můžete obrátit buď    v komentáři, zprávou nebo zavoláním na tel: 728955054 (p.Michal Šimonek) nebo osobně na OÚ v úředních hodinách.

Níže přikládáme adresu a provozní dobu sběrného dvora Sběrný dvůr Stará Boleslav

Adresa: Mělnická 951, Stará Boleslav

Provozovatel: Technické služby Brandýs-Boleslav Provozní doba:

Celoročně

So: 9:30-16:00

Ne: 9:30-16:00

Zimní období (listopad-únor)

Po:11:00-16:00

Út:11:00-16:00

St:11:00-16:00

Čt:11:00-16:00

Pá:11:00-16:00

Letní období (březen-říjen)

Po: 13:00-18:00

Út: 13:00-18:00

St: 13:00-18:00

Čt: 13:00-18:00

Pá:13:00-18:00

O státních svátcích mimo provoz!