Navigace

Obsah

HISTORICKÉ PAMÁTKY OBCE 

V obci Křenek se nenachází žádný památkově chráněný objekt. 
V obci nikdy nebyl kostel, dochovaly se pouze křížky (nejstarší z r. 1830). 
Za urbanisticky hodnotné lze však považovat celé historické jádro obce.

 

Budova bývalé Obecné školy ve Křenku

V roce 1895 byla ve Křenku zřízena samostatná škola ve vlastní budově.Historická fotografie školní budovy v Křenku
Po II. světové válce se zde vyučoval 1.- 5. ročník, do dalších ročníků se chodilo do Kostelce nad Labem a později do Všetat. 
V Obecní škole se vyučovalo až do r. 1973, kdy byla škola pro malý počet žáků uzavřena. Od té doby chodí děti do Dřís. Starší děti pokračují ve škole ve Všetatech a ve Staré Boleslavi.

Nevyužitá budova Obecní školy byla v roce 1998 zrestaurována a přestavěna na Obecní hospodu. Ta byla slavnostně otevřena 1. července 1999, 
a takto vypadá nyní:Bývalá škola - v r. 1998 nákladem obce adaptována na Obecní hospodu.

Pomník padlým v I. světové válce z r. 1924

Pomník padlým, dílo sochaře Emanuela Klose z Lysé nad Labem. Stavební náklad 14 500 Kč
Byl opatřen „Výborem pro postavení pomníku“ a dary občanů pod vedením předsedy pana V.Pomník padlým Komeštíka. 
Slavnostní projev při příležitosti odhalení dne 28. září 1924 přednesl dr. Ketner z Prahy.

„Věnováno ku věčné paměti zdejším padlým vojínům ve světové válce jimž osud zlý svobodné vlasti dočkati se nedopřál.“

Současná podoba pomníku:Současná podoba pomníku:

Křížek na návsi

Historická fotografie křížku na návsi

Současná podoba křížku na návsi, již bez zvoničky

Další cenné a charakteristické stavby

sv. Jan při cestě k Borku - před opravou

sv. Jan při cestě k Borku - po opravě

sv. Jan při cestě k Borku