Navigace

Obsah

 

DS Křenek

Název projektu: Dětská skupina v Křenku I.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001760

Provoz a vybudování je financováno z Operačního programu Zaměstnanost

Místo provozu zařízení je Křenek č.p.4, jedná se o nově vybudovanou Dětskou skupinu s počet míst v zařízení péče o děti 12.

Od 1.5.2016. do 31.8.2018 probíhalo vybudování zařízení, 24 měsíců bude financován provoz dětské skupiny od 1.9.2016 – 31.8.2016.

Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina pro veřejnost na základě registrace (odkaz na registraci na MPSV http://www.mpsv.cz/cs/20983)

 

Děkujeme Barboře Roušarové a týmu MAS Střední Polabí z.s. za zpracování žádosti a administraci projektu.

 

Název projektu: Dětská skupina Křenek 2

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008690
Provoz a vybudování je financováno z Operačního programu Zaměstnanost
Místo provozu zařízení je Křenek č.p. 4. Jedná se o pokračování provozu dětské skupiny z roku 2016, dětská skupina má kapacitu 12míst v zařízení péče o děti. Projekt provozu bude realizován od 1.9.2018 do 31.8.2020 tj. 24 měsíců. Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina pro veřejnost na základě registrace (odkaz na registraci na MPSV http://www.mpsv.cz/cs/20983)

 

 

Název projektu: Dětská skupina Křenek 3

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016579
Provoz DS  je financován z Operačního programu Zaměstnanost
Místo provozu zařízení je Křenek č.p. 4. Jedná se o pokračování provozu dětské skupiny z roku 2016, dětská skupina má kapacitu 12míst v zařízení péče o děti. Projekt provozu bude realizován od 1.9.2020 do 28.2.2022 tj. 18 měsíců. Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina pro veřejnost na základě registrace (odkaz na registraci na MPSV http://www.mpsv.cz/cs/20983)

 

Fotogalerie

#

Výrobky 18. 12. 2017

#

Vánoce 2016 v DS 27. 12. 2016

#

Prostory DS 1. 9. 2016