Obsah

Myslivecké sdružení "Dubina" Křenek

MS

Myslivecké sdružení „Dubina“ Křenek má v současnosti 17 členů. 
Předsedou MS je ing. Miloslav Černý a mysliveckým hospodářem Milouš Pelc. 
Členy MS nejsou jen občané Křenku, ale převážná část je mimo křeneckých. 

Myslivci provozují svojí činnost na katastru obcí Křenek a Borek. Přispívají na kulturní akce, především pořádané pro místní děti a zúčastňují se brigád dle požadavku obecního úřadu. Vzhledem k velkým vodním plochám v revíru vypouštějí myslivci pravidelně každý rok, za přispění obecního úřadu, káčata kachny březňačky do své honitby. V posledních letech se v honitbě rozmohl velký počet divokých prasat. 

MSMSMSMS