Obsah

DĚTSKÁ SKUPINA KŘENEK

EUNázev projektu: Dětská skupina Křenek

 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001760
Provoz a vybudování je financováno z Operačního programu Zaměstnanost
 

Místo provozu zařízení je Křenek č.p. 4. Jedná se o nově vybudovanou Dětskou skupinu s počtem míst 12 v zařízení péče o děti. Od 1.5.2016 do 31.8.2016 proběhlo vybudování zařízení.  24 měsíců, od 1.9.2016 do 31.8.2018, bude financován provoz dětské skupiny. Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina pro veřejnost na základě registrace (odkaz na registraci na MPSV http://www.mpsv.cz/cs/20983)

 

Děkujeme paní Barboře Roušarové a týmu MAS Střední Polabí z.s. za zpracování žádosti a administraci projektu.