Obsah

 

Název projektu: Dětská skupina v Křenku I.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001760

Provoz a vybudování je financováno z Operačního programu Zaměstnanost

 

Místo provozu zařízení je Křenek č.p.4, jedná se o nově vybudovanou Dětskou skupinu s počet míst v zařízení péče o děti 12.

Od 1.5.2016. do 31.8.2018 probíhalo vybudování zařízení, 24 měsíců bude financován provoz dětské skupiny od 1.9.2016 – 31.8.2016.

Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina pro veřejnost na základě registrace (odkaz na registraci na MPSV http://www.mpsv.cz/cs/20983)

 

Děkujeme Barboře Roušarové a týmu MAS Střední Polabí z.s. za zpracování žádosti a administraci projektu.